Blog

 • Home
 • Services
 • Manipulacje Powięziowe

Kup teraz wysokiej jakości repliki zegarków w najlepszej cenie na stronie repliki zegarków Perfect.

Manipulacje Powięziowe Stecco

Model terapeutyczny Manipulacje Powięziowe (Fascial Mnipulation, FM) został stworzony przez włoskiego fizjoterapeutę Luigiego Stecco w oparcio o przeszło 30-letnie doświadczenie kliniczne. Aktualnie metoda rozwijana jest przy współpracy z jego dziecmi – Carlą Stecco i Antonio Stecco. W Polsce nauczana jest od 2007 roku.

Metoda wprowadza w swojej terminologii model jednostki mięśniowo-powięziowej (Myo Fascial Unit), na który składają się:

 • jedno- i dwustawowe włókna mięśniowe
 • naczynia i nerwy zaopatrujące MFU
 • poruszany staw
 • powięź

Charakterystycznymi pojęciami stosowanymi w FM są również:

 • centrum koordynacji CC – Center of coordination, czyli miejsce w powięzi głębokiej, gdzie kumulują się wektory sił działających w MFU,
 • centrum percepcji CP – Center of perception, miejsce odczuwania bólu, oddalone od CC, będące efektem działania CC na torebkę stawową, więzadła i ścięgna

Manipulacje Powięziowe zakładają, że powięź nie jest jednolitą błoną otaczającą nasze ciało jak opakowanie, ale jest elementem koordynującym jednostki motoryczne w MFU, strukturą jednoczącą jednokierunkowe włókna mięśniowe oraz jako element koordynujący trójwymiarowy ruch stawów jako troczki.

Makroskopowo powięź kształtuje się w następujący sposób:

 • powięź powierzchowna – pokrywająca całe ciało
 • powięź głęboka – pokrywająca wszystkie mięśnie
 • namięsna – przylegająca do mięśni, przechodzi w omięsną i śródmięsną.

Miejscem oddziaływania manipulacji jest przestrzeń pomiędzy powięzią głęboką a namięsną. Powstające w tym miejscu densyfikacje (sklejenia, zwłóknienia) mogą stać się źródłem wielu dolegliwości. Densyfikacje mogą powstawać nawet w miejscach odległych od miejsca percepcji bólu. Opracowana w tej metodzie karta badań, specyficzne testy kliniczne i badanie palpacyjne oceniają bardzo precyzyjnie zaburzone CC, którego terapia pozwoli skutecznie i szybko usunąć problem.