Blog

  • Home
  • Services
  • Terapia wisceralna

Kup teraz wysokiej jakości repliki zegarków w najlepszej cenie na stronie repliki zegarków Perfect.

Terapia wisceralna

Terapia wisceralna jest działem osteopatii zajmującej się badaniem zależności pomiędzy narządem ruchu a narządami wewnętrznymi, jak również leczeniem dysfunkcji, jakie powstały w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych i stały się przyczyną dolegliwości ortopedycznych. Obecnie jedną z najbardziej zaangażowanych osób w ten temat na świecie jest J. P. Barral. Każdy z narządów wewnętrznych tworzy całą siec połączeń więzadłowych z innymi narządami i układem kostno-mięśniowym. Czasem dysfunkcja narządu wewnętrznego poprzez te połączenia może doprowadzić do pojawienia się problemów w narządzie ruchu. Do takich sytuacji może dojść np.

  • – po zabiegach operacyjnych (np. blizna znacznie ogranicza swobodę ruchu narządu wewnętrznego)
  • – urazy (np. upadek z wysokości jako przyczyna ptozy nerki, pęknięcie śledziony i krwiak może doprowadzić do pojawienia się objawu Kehra i bólu ramienia lewego)
  • – powstałych sklejeniach, niewydolności (np. przewlekłe zmęczenie w problemach wątroby)
  • – postawa ciała (np. wyprostowany kręgosłup może być przyczyną problemów z żołądkiem)
  • – zapalenia narządów wewnętrznych (np. zapalenie wątroby może spowodować ból barku, łopatki lub kończyny górnej po prawej stronie ciała)

Istnieje cała siec zależności pomiędzy strukturami somatycznymi , jak mięśnie i kości a układem nerwowym autonomicznym, narządami wewnętrznymi, rdzeniem kręgowym i mózgiem. Przykładem może być tu nerw sinuvertebralis, który oprócz unerwiania dysków międzykręgowych ma bezpośrednie połączenie z autonomicznym układem nerwowym, a zatem również z narządami wewnętrznymi i z mózgiem, co w przypadku chronicznych dolegliwości bólowych kręgosłua ma niezmiernie duże znaczenie. Utrwalone zaburzenia somatyczne znajdą wtedy swoje odzwierciedlenie w zaburzeniach narządów wewnętrznych. Ciekawą właściwością narządów wewnętrznych jest ich zdolność do kumulowania emocji. Wpływ na to mają różnego rodzaju receptory tzw. neuropeptydów w błonach wyścielających narządy wewnętrzne. Substancje te pod wpływem emocji wydzielane są w tkance nerwowej i krążą w organizmie z krwią i limfą. Określony rodzaj emocji jest dzięki takiemu mechanizmowi kumulowany w narządzie wewnętrznym. Nie od dzisiaj znamy przecież powiedzenia, że kamień spadł nam z serca lub ze złości nie możemy czegoś przetrawić… Jak widać, nie tylko zależności wiscero-somatyczne mogą by przyczyną dolegliwości, ale również może dojść do ,,fizycznej„ manifestacji naszych uczuć.