Blog

  • Home
  • Services
  • Terapia manualna

Kup teraz wysokiej jakości repliki zegarków w najlepszej cenie na stronie repliki zegarków Perfect.

Terapia manualna

Terapia manualna jest sposobem leczenia różnego rodzaju dysfunkcji w narządzie ruchu człowieka przy wykorzystaniu całego wachlarza specjalnych technik. Należą do nich szczególnie mobilizacje, manipulacje, terapia mięśniowo-powięziowa, terapia punktów spustowych itd. W odróżnieniu od kręgarstwa jest postępowaniem bardziej szczegółowym, a wyniki badania oraz efekty leczenia są naukowo udowodnione. Najważniejszą częścią postępowania jest zebranie szczegółowego wywiadu, który ma na celu określenie konkretnego problemu, z jakim zgłasza się pacjent do gabinetu fizjoterapeuty. Terapeuta manualny poszukuje powiązań między uszkodzoną strukturą a sposobem jej wystąpienia, mechanizmom powstawania bólu, przebytym urazie, trybem życia, nawykami, a także nałogami, sytuacją socjalną i kondycją psychiczną pacjenta. Symptomy bólowe, jakie zgłasza pacjent muszą następnie zostać potwierdzone w badaniu funkcjonalnym. Procedura badania składa się z obserwacji i różnego rodzaju testów mających na celu określenie zakresu ruchu, jakość tego ruchu, wystąpienia bólu podczas przeprowadzania testowania lub innych zjawisk patologicznych (wzrost napięcia tkanek, spazm mięśniowy, zmiana koloru skóry itp.). Po przeprowadzeniu wywiadu i badania terapeuta manualny przystępuje do leczenia uszkodzonej struktury, jeśli oczywiście nie ma do tego przeciwwskazań, a zebrane w wywiadzie informacje stanowią wskazanie do leczenia manualnego.