Blog

Kup teraz wysokiej jakości repliki zegarków w najlepszej cenie na stronie repliki zegarków Perfect.

WĄTROBA

Wątroba (hepar) jest wielofunkcyjnym narządem miąższowym, położonym wewnątrzotrzewnowo w prawym podżebrzu, pomiędzy 6-7 i 10-11 żebrem. Składa się z płata lewego, płata prawego, płata czworobocznego i płata ogoniastego. Podstawową jednostką funkcjonalna wątroby jest hepatocyt. Masa wątroby to ok. 1,5-3kg. Wątroba filtruje około 1,5 litra krwi na minutę, z czego około 70% pochodzi z żyły wrotnej.

Swoje położenie wątroba utrzymuje dzięki wielu połączeniom i zjawiskom. Należy tu wymienić:

 • ciśnienie wewnątrz jamy brzusznejwątroba Netter
 • napięcie wewnątrztkankowe
 • więzadło wieńcowe z przeponą (ligamentum coronarius)
 • więzadło trójkątne lewe i prawe ( triangulare sinister/dexter )
 • więzadło sierpowate (lig. falciforme hepatis)
 • więzadło poprzeczne wątroby ( teres hepatis)
 • więzadło wątrobowo-żołądkowe i wątrobowo-dwunastnicze – sieć mniejsza (omentum minus)
 • więzadło wątrobowo-nerkowe ( lig. hepatorenale)
 • żyła główna dolna (vena cava inferior)

Czynnościowo wątroba związana jest z wieloma narządami tułowia, co tłumaczy jej złożoną funkcję:

 • wewnętrzna powierzchnia żeber 8-10 i ściany brzucha
 • dwunastnica
 • żołądek
 • przełyk
 • woreczek żółciowy
 • przewody żółciowe (wątrobowy, woreczkowy i wspólny)
 • żyła główna dolna (vena cava inferior)
 • żyła wrotna (vena portae)
 • tętnica wątrobowa właściwa (arteria hepatica propria)
 • prawa nerka i nadnercze
 • zagięcie wątrobowe jelita grubego (lig. phrenicocolic)
 • inne połączenia z płucem prawym i opłucną, z sercem i osierdziem

Unerwienie wątroby:

 • współczulnie przez korzenie nerwowe Th7-Th10 (przez nerw trzewny większy i mniejszy)
 • splot trzewny (plexus celiacus)
 • nerw błędny (nervus vagus)
 • torebka wątroby (torebka Glissona) unerwiona jest przez nerw przeponowy (C3-C5)

Unaczynienie wątroby:

 • tętnica wątrobowa właściwa od pnia trzewnego (arteria hepatica propria) dzieli się na tętnicę wątrobową lewą i prawą. Tętnica wątrobowa prawa oddaje gałęzie pęcherzykowe
 • żyła wrotna (vena portae)
 • żyła wątrobowa (vena hepatica)
 • żyła główna dolna
 • naczynia limfatyczne

Funkcje wątroby (wątroba przeprowadza według niektórych źródeł około 2000 różnych reakcji chemicznych!!!):

 • detoksykuje krew – m. in. z leków, używek, toksyn, przekształca toksyczny amoniak w mocznik
 • lipoliza – metabolizm kwasów tłuszczowych do koenzymu A
 • wytwarzanie ciał ketonowych z tłuszczu
 • lipogeneza – wytwarzanie tri glicerydów
 • glikogeneza i glikogenoliza
 • glukoneogeneza – synteza glukozy
 • produkcja białek z aminokwasów (albumina, globulina, fibrynogen, czynniki krzepnięcia, protrombina)
 • rozkład białek (np. estrogenów)
 • wytwarzanie mocznika
 • magazynowanie m. in. glikogenu, witaminy A, B12, C, D, K i żelaza
 • produkcja i wydzielanie żółci
 • synteza i przekształcanie cholesterolu
 • rozkład czerwonych krwinek
 • wytwarza heparynę
 • syntetyzuje insulinopodobny czynnik wzrostu IGF-1
 • przekształca węglowodany w glukozę
 • wytwarza ciepło w organizmie
 • pełni rolę krwiotwórczą u płodu do 6 tyg. Życia
 • bierze udział w regulacji kwasowo-zasadowej organizmu

Dobowy rytm narządów przewiduje maksymalną pracę wątroby w godzinach 1:00-3:00, a minimalna intensywność pracy przypada na godziny 13:00-15:00. No dobrze, to tyle tytułem wstępu…

Problemy wątroby mogą powstawać: zewnątrzwątrobowo (np. operacje, schorzenia sąsiednich narządów), wewnątrzwątrobowo (np. infekcje, zatrucia lekami), wady wrodzone (zespół Gilberta), ogólne przyczyny (np. wykonywany zawód, styl życia). Teraz zastanówmy się co z tego wynika. Postaram się połączyć tą wyliczankę w kilka przykładów w klinice, zatem dysfunkcje wątroby mogą powodować:

 • ból w okolicy łopatkowej, podłopatkowej na wysokości unerwienia (Th6-Th9), szczególnie po prawej stronie ciała, wynikający z podrażnienia krążków międzykręgowych lub żeber
 • ból prawego barku, który może być spowodowany przez podrażnienie nerwu przeponowego (n. phrenicus), zaopatrującego przeponę oraz torebkę Glissona otaczającą wątrobę. Staw barkowy to również strefa dermatomów C4-C5
 • ból w dole pleców, szczególnie po lewej stronie – zaburzenia w żyle lędźwiowej wstępującej (vena lumbale ascendens) nieparzystej (vena azygos)
 • wystąpienie zespołu górnego otworu klatki piersiowej (Thoracic Outlet Syndrom, TOS-info na mojej stronie), drętwienie rąk pojawiające się właśnie pomiędzy godziną 1:00 i 3:00
 • ból w prawym nadbrzuszu
 • ból odcinka szyjnego kręgosłupa – zaburzenia nerwu przeponowego lub kontr napięcie mięśni pochyłych (musculi scaleni) przy dysfunkcji przepony
 • cruralgia – ból uda i podudzia, szczególnie po stronie prawej
 • problemy z woreczkiem żółciowym – przy zaburzeniach syntezy estrogenów (u kobiet) może dojść do zagęszczenia żółci i kłopotów z jej dystrybucją
 • obrzęki kostek – związane z deficytem albumin, które wiążą wodę
 • występowanie na przemian senności i głębokiego zmęczenia z epizodów ”siły lwa” – przeciążenie wątroby spowodowane na przykład przez nadużywanie leków, używek
 • występowanie parestezji (drętwienia) w rękach i stopach – może być to przyczyną nagromadzenia amoniaku, który drażni układ nerwowy
 • pojawianie się różnego rodzaju zapaleń i infekcji – nie tylko układu ruchu
 • powstawanie zespołu Sudecka – utrudnienie leczenia
 • powstanie przykurczu Dupuytrena – problem rozcięgna dłoniowego

W związku z taką złożoną funkcją wątroby jej zaburzenia mogą spowodować wiele innych dolegliwości, np.:

 • pojawienie się hemoroidów i pajęczynki naczyń krwionośnych na odcinku lędźwiowym kręgosłupa – wzrost ciśnienia w żyle wrotnej i splocie Batsona, który zbiera krew żylną z kręgosłupa
 • powstawanie żylaków przełyku – powracająca krew żylna omija żyłę wrotną i wraca do serca przez naczynia przełyku
 • głowa meduzy – pajęczyna promieniście powiększonych naczyń krwionośnych wokół pępka – wzrost ciśnienia w żyle wrotnej
 • splenomegalia – powiększenie trzustki
 • obniżenie płodności – zaburzenia syntezy estrogenów
 • zaburzenia poziomu cholesterolu i cukru we krwi
 • katar, częste zapalenie zatok – resorpcję płynów z twarzoczaszki umożliwia wątroba, co może być utrudnione u osób nadużywających alkoholu
 • nietolerancję snu na prawym boku i częste pobudki w nocy, nie wysypianie się
 • pojawienie się nieprzyjemnego zapachu z ust – zwiększenie ilości acetonu w organizmie

Chciałbym zaznaczyć, że to tylko niektóre z przypadków, na które trzeba zwracać uwagę podczas pracy z Pacjentami. Istnieją jednak przypadki, kiedy praca z Pacjentem może okazać się niebezpieczna i mogą stać się przeciwwskazaniami do terapii. Należy tu wymienić:

 • żółtaczka
 • rak wątroby
 • wyniszczenie organizmu
 • marskość wątroby
 • splenomegalia
 • hepatomegalia
 • ostre zapalenie wątroby
 • niewyrównana niewydolność prawej komory serca
 • pojawienie się reakcji z autonomicznego układu nerwowego podczas terapii – dreszcze, poty, wymioty, chwilowa utrata świadomości, podwójne widzenie
 • guzy woreczka żółciowego lub wątroby
 • powiększone węzły chłonne pachowe lub szyjne
 • ciemne zabarwienie moczu, jasne zabarwienie stolca

Niektóre wskazania do terapii wątroby:

 • spadek odporności
 • zapalenie zatok
 • zmiany w metabolizmie wątroby
 • zatrzymanie żółci (cholestiasis, cholelithiasis)
 • stan po cholecystektomii
 • zapalenie woreczka żółciowego (cholecystitis)
 • bóle mięśniowo-szkieletowe (wymienione wyżej)
 • refluks żółciowy żołądka
 • stan po zapaleniach wątroby, adhezje
 • zaburzenia poziomu cholesterolu
 • operacje jamy brzusznej

Z ciekawostek chciałbym wspomnieć, że zaburzenia funkcjonowania wątroby mogą być jedną z najważniejszych przyczyn powstawania depresji. Co również ciekawe, istnieje związek wątroby z okiem i okolicą czołową po stronie prawej, jak również woreczka żółciowego z okiem i okolicą czołową po stronie lewej, oraz zależności organy-zęby – kły po obu stronach szczęki…

Źródła

Visceral Manipiulation In Osteopathy (Eric U. Hebgen)

Visceral Manipulation I (Jean-Pierre Barral, Pierre Mercier)

Visceral Manipulation II (Jean-Pierre Barral, Pierre Mercier)

Diagnoza różnicowa dla fizjoterapeutów (Catherine Cavallaro Goodman, Teresa E. Kelly Snyder)

Wikipedia

Foto: Atlas Nettera